Etică

Unitățile noastre de business își întăresc în mod constant angajamentul față de responsabilitate, conformitate și respect pentru demnitate și drepturile individuale, pentru a ne asigura că toți angajații noștri respectă standardele noastre de integritate, probitate și transparență.

Orientările Grupului VINCI ne sprijină etica

Pentru a fi la vârf în ceea ce privește respectarea standardelor naționale și internaționale înăsprite în mod constant, VINCI Energies acționează în conformitate cu liniile directoare ale Grupului VINCI, inclusiv Codul de etică și conduită. Acesta stabilește principiile eticii în afaceri care trebuie să ghideze conduita tuturor unităților de afaceri și a angajaților în toate circumstanțele și în toate țările. Este susținut de un Cod de conduită anticorupție conceput pentru a fi mai operațional.


În plus, Manifestul publicat în 2012 descrie opt principii generale care guvernează angajamentele VINCI în materie de conformitate și dezvoltare durabilă față de părțile interesate.

Harta riscului pentru fiecare unitate de business

Etica și conformitatea sunt piatra de temelie a modelului nostru managerial și a abordării antreprenoriale. Acestea sunt parte integrantă a tuturor proceselor noastre, de la cartografierea riscurilor până la evaluările terților, inclusiv procedurile de revizuire a ofertelor, auditurile de achiziții și sistemele interne de avertizare. Campania anuală de audit intern monitorizează implementarea corectă. Etica și conformitatea sunt, de asemenea, acoperite de un modul special de formare în management conceput pentru directori și manageri de unități de business.

Aplicația ComEth

Aplicația ComEth îi ajută pe managerii VINCI Energies să urmărească transmiterea și acceptarea de către angajații lor a Codului de etică și conduită și a Codului de conduită anticorupție.

De asemenea, îi ajută să urmărească lansarea modulului de formare anticorupție (e-learning, disponibil în opt limbi).

Documentele noastre de referință

Într-un grup care angajează câteva mii de noi angajați în fiecare an, este important să formalizăm principiile noastre de etică profesională. Aceasta este prima sarcină a acestor documente.